Det finns produkter som hjälper kunden att höra bättre samtidigt som personalen bakom disken inte behöver anstränga sig något extra. IGME är ett av de bästa alternativen som uppfyller de krav som ställs i aktuella lagar och rekomendationer. IGME är anpassad för att hjälpa alla personer med hörselhandikapp från lätt nedsättning till personer som bär hörapparat.

 

 

 

Tillgänglighetslagen

 

 

Det är viktigt att följa lagen men ännu viktigare att visa respekt för kunden och inte att förglömma - sina egna anställda. Därtill kommer även tryggheten att följa dagens lagar och samtidigt även känslan av omtanke för de berörda.

Handikappade har samma rätt i samhället som alla övriga. Nedsatt hörsel är en form av handikapp som kan vara svårt att hantera i olika situationer. Örat och hjärnan har en samspelande funktion som gör att man sollar bort störljud omedvedet för att höra bättre. För att lättare förstå kan man spela in ett samtal som man medverkar i exemplevis på ett café och lyssna på det ett par dagar senare. Man hör då mycket störljud som man inte märkte när man samtalade. En nedsatt hörsel försämrar funktionen och gör det svårt att uppfatta vad man vill höra. Med hörapparat tappar man den funktionen helt och hörapparaten tar upp allt ljud runt omkring. Ofta hjälper det att sänka störljud som sorl från andra människors samtal med hjälp av akustikdämpande material (läs mer under fliken akustik).

Läsom tillgänglighetslagen genom att öppna pdf'n i spalten till höger.

 

 

 

Handisam's filmer.

 

 

 

© MSW Elektronik & Teknik AB - 2014                          Alla bilder är skyddade enligt upphovsrättslagen

 

 

 

Produktblad

 

 

 

Information

 

Tillgänglighetslagen

 

 

 

Länkar

 

Hörselskadades Riksförbund »

Arbetar med att förbättra situationen för alla med nåogt slags hörselhandikapp.

 

Murbräckan »

En bok framtagen av hrf.

 

Myndigheten Handisam »

har en särskild webbplats med information om tillgänglighet för funktionshindrade.