Utrymning - Talande larm

 

 

Fastighetsägare, försäkringsbolag och hyresgäster, se upp!

 

Ansvaret för att en fastighet följer alla regler, lagar och förordningar ligger helt och hållet på fastighetsägaren. Oavsett vem som är vållande vid en eventuell olycka eller brand så är det fastighetsägarens ansvar att utrymningdelen är anpassad för lokalens storlek, placering och verksamhet.

Fastighetsägaren ansvarar för att brandtillsynen fungerar enligt egenkontollprogram. Räddningstjänsten hjälper till genom tillsynskontroll och pekar på saker som bör åtgärdas samt tipsar om hur det kan göras eller till vem fastighetsägaren kan vända sig för att få hjälp. Räddningstjänsten säger inte vad som ska åtgärdas utan tar upp vad som bör åtgärdas. Ansvaret ligger på fastighetsägaren att följa de lagar och förordningar som gäller.

 

Vem är då ansvarig och får ta kostnaden vid ett tillbud?

- Julbord med uppträdande. Vimmerby december 2007. Alla har ätit färdigt. De flesta har fått i sig lite för mycket alkohol. Ett 20-tal har gått ut för att röka och alla väntar nu på att showen ska börja.

 

  En klocka ringer framme vid scenen och en lampa bredvid blinkar rött. Alla som är ute fimpar och går in. Dom liksom alla andra tror att det ringer in då klockan ljuder precis som på en teater som kallar på nästa akt. 

Jag säger till mina kollegor att det är brandlarmet och dom skrattar gott åt vad dom tror är ett skämt. Jag reser på mig och börjar gå utåt. Då ser jag hur ägaren till restaurangen reser på sig och går mot köket. Det var där det brann.

 

  Hade det funnit talat utrymningslarm kunde garanterat alla snabbt informerats om vad som var på gång. Personskador kunde förhindrats.

Denna fastighet hade byggts om och blivit tillbyggd ganska nyligen innan denna tidpunkt. Regler för utrymingslarm gällde vid byggnation och kunde enkelt installerats tillsammans med aktuellt ljudsystem. Byggde byggfirman efter gällande förskrifter och lagar? Godkändes fastigheten av kommunen? Har räddningstjänsten påpekat talat utrymningslarm? Utfördes tillsyn på utrymningslarm enligt gällande regler?

Oavsett om byggfirma, kommun eller räddningstjänst inte gjort vad som kan tyckas lämpligt ligger ansvaret likväl hos fastighetsägaren då det är självkontroll sedan brandmyndigheten försvann och ersattes med räddningstjänst.

 

  I detta fall anlände brandbilarna inom ett fåtal minuter och allt återgick till det normala för mig, ägaren och personalen. Ingen annan visste vad som hade hänt och ingen kom heller till skada. Men vad hade hänt om det hade blivit en explosionsartad brand med matlagningsfetter och gasoltuber? 

 

  Företagsförsäkring gäller fullt ut endast om alla lagar och förordningar tillämpas.

Oavsett vem som fått ta kostnaden för alla personskador så kan de drabbade aldrig få igen sitt ordinarie liv genom att ersättas med pengar.

Alla tjänar på en trygg säkerhet. 

 

Vi installerar talat utrymningslarm!

 

 

© MSW Elektronik & Teknik AB - 2013                          Alla bilder är skyddade enligt upphovsrättslagen

 

 

 

Information

 

EN60849

Regler om talat utrymningslarm.

 

 

 

 

En eld är en kontrollerad brand.

En brand är en okontrollerad eld.